Ingyenes kiszállítás 30.000 forint feletti vásárlás esetén!

H - P: 09:00 - 18:00 Szo: 9:00 - 12:00 // Tel: 0630 1787 377

Általános szerződési feltételek

www.opticzone.hu

Üdvözöljük az Opticzone Hungary Kft. által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános szerződési feltételek (röviden: ÁSzF) tartalmazza a www.opticzone.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános szerződési feltételeket az Opticzone Hungary Kft. valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell. A webáruházban (külön engedély nélkül) kizárólag magánember végfelhasználók vásárolhatnak, és viszonteladók kizárólag külön megállapodás (és nem ezen ÁSzF) alapján vásárolhatnak az Opticzone hungary Kft. kínálatából. 

Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely jelen Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt az O-pticzone hungary Kft. iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető az Opticzone Hungary Kft. székhelyén.

Az Opticzone Hungary Kft. semmilyen, itt meg nem nevezett magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, viszont tagja a Szövetség az Elektronikus kereskedelemért Közhasznú Egyesületnek, melynek Etikai Kódexét elfogadja.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

•    Opticzone Hungary Kft. adatai

  • Név: Opticzone Hungary  Kft.
    • Székhely :1113, Budapest Hamzsabégi út 48.
    • Levelezési cím: 1115, Budapest Bartók Béla út 92-94.

Webáruház használatának feltételei

Felelősség

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Opticzone Hungary Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Opticzone Hungary Kft. kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Opticzone Hungary Kft. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Opticzone Hungary Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Opticzone Hungary Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek.E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Opticzone Hungary Kft. nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
Amennyiben az Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Opticzone Hungary Kft-nek. Ha az Opticzone Hungary Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Opticzone Hungary Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Opticzone Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Opticzone Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Opticzone Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
Az Opticzone Hungary Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.Opticzone.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Opticzone Hungary Kft.. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Opticzone Hungary Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Opticzone Hungary Kft. külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Opticzone Hungary Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Opticzone hungary Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy az Opticzone Hungary Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

A Webáruházban történő vásárlás

Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az Opticzone hungary  Kft. részére: név,
email cím,
jelszó.

A regisztráció sikeréről az Opticzone hungary  Kft. emailben tájékoztatja Önt.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@opticzone.hu email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Opticzone Hungary Kft. köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.


A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Opticzone Hungary Kft-t.
Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Szerződéskötés lépései

Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az oldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció. Regisztráció nélkül is le tudja adni az Opticzone hungary Kft.-nek a rendelését. Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.
Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, úgy kérjük adja meg azokat a paramétereket, amelyekre Önnek szüksége van, majd adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget. Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg a “Kosárba Teszem!” gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.
Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg minden Ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül. Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a “Tovább a pénztárhoz” gombot. Az előbbi gombnyomásra megnyíló ablakban adja meg adatait: nevét, email címét, telefonszámát, majd válasszon szállítási módot és címet, végül adja meg a kívánt számlázási címet. Ha elkészült, nyomja meg a “Megrendelem »” gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását.

 Itt ki tudja fizetni a kosárba tett termékek értékét, mely kiszállítással történő rendelés esetén tartalmazza a szállítás költségét is 30.000Ft feletti vásárlás esetén. Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük és a visszaigazoló email (lásd bővebben 2.4. pont) tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott az Opticzone Hungary  Kft. részére. Ekkor Ön és az Opticzone hungary Kft. között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában “iktatódik”. Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket az Opticzone hungary Kft. ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta az emailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket.

 

 

Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Opticzone Hungary Kft. részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a darabszám megadására szolgáló rubrika lenyitásával és azon belül a “Törlés” feliratra kattintással). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Opticzone Hungary  Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Ön rendelését már elküldte az Opticzone Hungary  Kft. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 2órán  belül jeleznie kell az Opticzone Hungary  Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az Opticzone Hungary Kft.t-ól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

E visszaigazoló email az Opticzone Hungary  Kft. részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Opticzone hungary Kft. és Ön között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Az Opticzone Hungary  Kft. fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket az Opticzone Hungary  Kft. által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. Az Opticzone Hungary . fenntartja a jogot, hogy – saját elbírálása alapján – ne minden rendelést szolgáljon ki.

Termékek vételára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Kedvezmények: Az Opticzone Hungary  Kft. által biztosított akciós csomagjain keresztül, termékei kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint az egyébként is alacsony Opticzone Hungary  Kft. árak.  Az akciós csomagjaink árai csak a Webáruházban leadott megrendelésekre érvényesek. Emailen vagy telefonon keresztül leadott megrendelések esetében nem érvényesek.

Fizetés

A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja, amely az Opticzone Hungary  Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.
Ha több mint 1 szemüveget rendel, ami nincs ráktárunkon, lehetséges, hogy előlegfizetés szükséges !

Számla

Az Opticzone Hungary Kft. a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

Kiszállítás

A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja, amely az Opticzone Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.

Kiszállítási határidő

 A Webáruházban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat., melyről minden esetben értesítjük Önt emailben. A megrendelésnél kérjük vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat a megadott telefonszámon.
A termékek kiszállítási általános határideje 5-20 munkanap.

Kiszállítás módja

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon – előzetes egyeztetés nélkül – történik az alább felsorolt futárszolgálatok valamelyikével, amelyiket Ön a megrendelés leadása során megjelöli:

  • Futár (Sprinter Futárszolgálat Kft.)

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a rendelt terméke(i)t át tudja venni. Az eOptika küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 347 3000, weben: www.sprinter.hu, emailen: info@sprinter.hu.

Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, meghagyja elérhetőségét és vele lehet egyeztetni időpontot másnapra vagy egy következő napra.

Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Önnek lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor Opticzone Hungary Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

  • Csomagponton: FoxPost (FoxPost Zrt.)

Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 3 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagautomatából. Az Opticzone Hungary Kft. küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás napján Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogyhozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 999 0 369, weben: www.foxpost.hu, emailen: info@foxpost.hu.

A futár 3 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén a 3 nap letelte után visszaszállítja azt eOptikának. Amennyiben az átvétel – Önnek felróható okból – hiúsult meg, akkor Opticzone Hungary Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

  • Csomagponton: Pick Pack Pont (Sprinter Futárszolgálat Kft.)

Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 5 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagponton. Az  Opticzone Hungary Kft. küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 803 63 00, weben: www.pickpackpont.hu, emailen: pickpackpont@sprinter.hu.

A futár 5 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén az 5 nap letelte után visszaszállítja azt Opticzone Hungary Kft.-nek. Amennyiben az átvétel – Önnek felróható okból – hiúsult meg, akkor Opticzone Hungary Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

  • Csomagponton: PostaPont (Magyar Posta Zrt.)

Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 5 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagponton vagy csomagautomatából. Az Opticzone Hungary Kft. küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 767 82 72, weben: www.postapont.hu, emailen: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu.

A futár 5 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén a 4. napon visszaszállítja azt Opticzone Hungary Kft.-nek. Amennyiben az átvétel – Önnek felróható okból – hiúsult meg, akkor Opticzone Hungary Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

  • Külföldre ajánlott küldeményként (Post2Me.hu Szolgáltató Kft.)

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a rendelt terméke(i)t át tudja venni. Az Opticzone Hungary Kft. emailben küld Önnek értesítést az ajánlott küldemény feladásának tényéről és a küldemény sorszámáról. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni az Opticzone Hungary Kft.-vel és pontosítani a kiszállítási adatokon. Opticzone hungary Kft. elérhetősége: 06 (30) 178-7377, weben: www.opticzone.hu, emailen: info@opticzone.hu.

Amennyiben a postás nem talál a megadott címen senkit, értesítőt hagy a sikertelen kézbesítésről, és másnap újra megpróbálja a kézbesítést. Amennyiben a 2. alkalommal is meghiúsul a kézbesítés, úgy a küldemény az értesítőn jelzett postán lesz átvehető. Az értesítőn megjelölt posta 15 napig őrzi küldeményét, és az átvétel elmaradása esetén a 15 nap letelte után visszaszállítja azt Opticzone Hungary Kft.-nek. Amennyiben az átvétel – Önnek felróható okból – hiúsult meg, akkor az Opticzone Hungary Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

A terméknek a kiszállítást végző személytől vagy csomagautomatából való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az  Opticzone Hungary Kft-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell a jegyzőkönyv felvételét. Csomagautomatából történő átvétel esetén kérjük, hogy haladéktalanul jelezze ezt a csomagautomatát üzemeltető cég ügyfélszolgálata és a Webáruház felé is. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Opticzone Hungary Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Opticzone Hungary Kft. felelősséget nem vállal!


Átvétel

A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja részletesebben, amely az Opticzone Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.

Személyes átvétel az Opticzone Hungary Kft. budapesti üzleteiben

Ön megrendelését ingyenesen személyesen átveheti 2 optikánkban:
1115 Budapest, Jbartók Béla út 92-94.  (Kosztolányi Dezső térnél)
Nyitva tartás:
H- P:10-18h Szo: 9-12h

1117 Budapest,Fehérvári út 12. Szent Kristóf Szakrendelő. (4. emelet szemészeti folyosó)
Nyitva tartás:
H-P:9 9-17:30 h

Fontos, hogy várja meg a visszaigazoló emailünket arról, hogy “rendelése személyesen átvehető”. (Ha sürgős volt rendelése és a rendelés során látta, hogy raktárról tudjuk teljesíteni, akkor jelezze nekünk sürgősségi igényét emailben, hogy még aznap át tudja venni termékeit.) Az Opticzone Hungary  Kft.  elérhetősége: 06 30 178-7377 vagy info@opticzone.hu.

Pick Pack Ponton történő átvétel

Országszerte a több mint 600 Pick Pack Pont egyikén (Inmedia, Relay újságárusok; OMV, Avanti benzinkutak; Player’s Room és Sport Factory cipőboltok; Coop szupermarketek, stb.) át tudja venni a megrendelését. Térképen itt tudja megtekinteni az Önhöz közeli Pick Pack Pontokat, és azok nyitva tartási rendjét.

PostaPonton történő átvétel

Országszerte a több mint 2500 PostaPont egyikén (Magyar Postahivatalok, MOL benzinkutak, csomagautomaták, stb.) át tudja venni a megrendelését. Térképen itt tudja megtekinteni az Önhöz közeli PostaPontokat, és azok nyitva tartási rendjét.

FoxPost csomagautomatából történő átvétel

Országszerte a több mint 80 FoxPost csomagautomata egyikéből át tudja venni a megrendelését.

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban “Fogyasztó”).

Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Amennyiben a termék  nem előre gyártott  es, amelyet a Fogyasztó utasítása( adatai) alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Opticzone Hungary Kft., vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak a megrendeléstől számított 1 órán belül jogosult lemondani. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Opticzone Hungary  Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Opticzone Hungary Kft., vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: kontaktlencse, kontaktlencse-ápolófolyadék, szemcsepp)

Az ilyen termékek visszavétele az Opticzone Hungary  Kft-től nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Opticzone Hungary Kft.nek jogában áll indok nélkül a weboldalon megrendelt termékek kiszállítást, átadását megtagadni.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Opticzone Hungary  Kft. részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, ami letölthető innen. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Opticzone Hungary Kft. részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az Opticzone Hungary Kft. emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőkön belül (pl. akár 14.. naptári napon) elküldi az Opticzone Hungary  Kft-nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Opticzone Hungary  Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Opticzone Hungary  Kft. 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 3 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Visszavenni terméket csak számla bemutatásával tudunk.

Elállás esetén a termék Opticzone Hungary  Kft. címére történő visszaküldésének költsége és az eredti szállítási kölzség is a  Fogyasztót terheli, kivéve, ha azt a vállalkozás vállalja (az O3 Optika Kft. ilyet mint vállalkozás nem vállal). Az Opticzone Hungary  Kft.-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.  Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás teljes  költségét.

Az Opticzone Hungary  Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Opticzone Hungary Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Opticzone hungary  Kft., kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben bármilyen kifogással hivatalos szervnél bejelentést szeretne tenni, kérjük forduljon az Európai Fogyasztói Központhoz.

Szavatosság és jótállás

Szavatosság Kellékszavatosság

Ön az Opticzone Hungary  Kft. hibás teljesítése esetén az Opticzone hungary Kft.-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az  Opticzone Hungary Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Opticzone Hungary Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Opticzone Hungary  Kft. adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Opticzone Hungary Kft.-val.
Ön közvetlenül az Opticzone Hungary Kft.-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Opticzone Hungary Kft-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Opticzone Hungary  Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Opticzone Hungary Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (O3 Optika Kft.) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Opticzone Hungary Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Opticzone Hungary  Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Az Opticzone Hungary Kft nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti: Név: Opticzone Hungary Kft.
Cím: 1113.  Budapest, Hamzsabégi út 48.
Email: info@opticzone.hu

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Ön a termékkel vagy az Opticzone Hungary  Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Opticzone Hungary Kft
Levelezési cím: 1115. Budapest, Bartók Béla út 92-94.
Telefon: 06301787377
Email: info@opticzone.hu

Panaszügyintézés módja

Az Opticzone Hungary  Kft. a termékkel vagy az Opticzone hungary Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Szóban közölt panaszt az Opticzone Hungary  Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Opticzone Hungary  Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Panaszügyintézés ideje

Az Opticzone Hungary  Kft. Ön által előterjesztett kifogásokat a 6.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 10.00 – 16.00 között fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Opticzone Hungary Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az Opticzone hungary  Kft.val való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (2017.jan.01-től a helyi Területileg illetékes járási hivatalokhoz haátsköre http://jarasinfo.gov.hu/)
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu


Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: Békéltető testületek elérhetőségei

Az Opticzone Hungary Kft. nem veti alá magát a békéltető testületek döntésének. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a jogszabályban megjelölt határidőn belül megtenni az ott meghatározott nyilatkozatokat.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform (ODR), amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr, a platform használatának feltételeivel együtt.

Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Az Opticzone Hungary Kft. az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

Az Opticzone Hungary Kft. jogosult jelen Általános szerződési feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Opticzone Hungary Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Opticzone Hungary Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Egyéb rendelkezések

Az Optizcone hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.
Általános szerződési feltételek ezen verziója 2020.12.01-től érvényes.